Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.2.2012, Muokattu viimeksi 05.02.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Asiakas on Kuningas Oy (sairashuone.fi)
Y-tunnus 2854936-1

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jussi Reijonen
kauppa@sairashuone.fi

 

3. Rekisterin nimi

Sairashuoneen verkkokaupan käyttäjärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Sairashuoneen verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Keräämme, käsittelemme ja hyödynnämme henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan voimassa olevien tietosuojalain säännösten mukaisesti.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilökohtaisia tietoja ovat määrätyn tai määritettävissä olevan luonnollisen henkilön kaikki henkilökohtaiset tai asialliset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat erityisesti ns. perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, mutta myös käyttötiedot, kuten tiedot verkkosivustolla käynnin ajankohdasta, käytetystä selaimesta ja muut verkkosivustolla käynnin aikana muodostuneet tiedot.

Henkilökohtaisia tietoja ei tarvitse antaa pelkkää verkkosivustolla käyntiä varten. Tallennamme ja käytämme ainoastaan käyttötietoja ilman henkilökohtaisuutta, kuten esimerkiksi selaintyyppi, sivu, josta tulit verkkosivustolle, käynnin päivämäärä ja kellonaika tai haetun tiedoston nimi. Näitä tietoja käytetään palvelumme parantamistarkoituksissa.

 

6. Evästeet

Mekin käytämme evästeitä. Eväste on lyhyt tekstinpätkä, jonka käyttämäsi verkkosivusto lähettää selaimeesi. Se auttaa sivustoa muistamaan käyntisi tiedot, kuten valitsemasi kielen ja muita asetuksia. Eväste voi helpottaa seuraavaa käyntikertaasi ja tehdä sivustosta sinulle hyödyllisemmän. Evästeillä on tärkeä rooli. Ilman niitä verkon käyttäminen olisi paljon turhauttavampaa.

 

7. Yhteisöpalvelut

Sivuilla olevia yhteisöpalveluiden kuvakkeita painamalla lähetät käyttötietoja kyseiselle valitsemallesi yhteisöpalvelulle. Esimerkiksi Facebook-painikkeiden käyttötiedot lähetetään Facebook-palveluun.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Sairashuoneen verkkokaupan asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai uutiskirjeen tilatessaan. Tämän lisäksi rekisteriin kerätään palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Tuotearvostelut
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset (esim. Google Analytics, Mailchimp). Kumppanit vastaavat aina osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU-alueella.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sairashuoneen verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu ulkopuolisen palveluntarjoajan järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti (esim. Sähköpostilla) ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

12. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Ota ensin yhteyttä sähköpostin välityksellä.

 

13. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.